Članstvo u Udruzi

14 kolovoza, 2016

Redovnim članom UB Lipika 1991. godine može postati svaki hrvatski branitelj sa statusom dragovoljca Domovinskog rata koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika najmanje 30 (trideset) dana do dana o6. prosinca 1991. godine, koji je zainteresiran za rad u UB Lipika 1991. godine i prihvaća odredbe Statuta Udruge.

Iznimno, redovnim članom UB Lipika 1991. godine može postati svaki hrvatski branitelj koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika i manje od 30 (trideset) dana, ako je ostvario status HRVI s osnove stradavanja u obrani Lipika u navedenom razdoblju.

Redovni članovi UB Lipika 1991. godine imaju pravo odlučivanja o radu Udruge putem redovih i izvanrednih Skupština Udruge, te pravo da biraju i budu birani u tijela Udruge.

Redovni članovi UB Lipika 1991. godine plaćaju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština UB Lipika 1991. godine.

Članovima koji ne plate članarinu u tekućoj godini status redovnog člana zamijenjuje se statusom pridruženog člana, te neće moći birati niti biti birani u tijela Udruge.

Počasnim članom UB Lipika 1991. godine može postati i član uže obitelji poginulog branitelja koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika do dana o6. prosinca 1991. godine.

Pridruženim članom UB Lipika 1991. godine može postati hrvatski branitelj koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika do dana o6. prosinca 1991. godine.

Počasni i pridruženi članovi nemaju pravo birati niti biti birani u tijela Udruge, no imaju pravo davati savjete i prijedloge za rad Udruge.

Osoba koja želi postati redovnim članom UB Lipika 1991. godine podnosi zahtjev Predsjedništvu UB Lipika 1991. godine u obliku pristupnice.

Predsjedništvo odlučuje o prijemu u članstvo, izrađuje odgovarajuću iskaznicu i uvodi ga u registar članstva UB Lipika 1991. godine.

O prijemu pridruženih i počasnih članova odlučuje Skupština UB Lipika 1991. godine, a u slučaju da ne zasjeda Skupština odluku donosi Predsjedništvo UB Lipika 1991. godine.

Podjelite ovu stranicu