UDRUGA

BRANITELJA

LIPIKA 1991.

Udruga branitelja Lipika 1991. godine je dobrovoljna, izvan stranačka, izvan politička organizacija i neprofitna pravna osoba, te je kao udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Požeško - slavonskoj Županiji - Ispostava Pakrac.

Temeljni ciljevi UB Lipika 1991. godine su : okupljanje, skrb za stjecanje statusa i zastupanje interesa hrvatskih branitelja Grada Lipika 1991. godine i članova njihovih obitelji.

UB Lipika 1991. godine je osnovana radi zajedničkih aktivnosti hrvatskih branitelja koji su dragovoljno branili Lipik krajem 1991. godine u promicanju njihovih prava kao i ostvarivanju prava po postojećim propisima.

Nešto vas zanima?

  SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE!

  034 123 456

  Članstvo u udruzi

  Redovnim članom UB Lipika 1991. godine može postati svaki hrvatski branitelj sa statusom dragovoljca Domovinskog rata koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika najmanje 30 (trideset) dana do dana o6. prosinca 1991. godine, koji je zainteresiran za rad u UB Lipika 1991. godine i prihvaća odredbe Statuta Udruge.

  Iznimno, redovnim članom UB Lipika 1991. godine može postati svaki hrvatski branitelj koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika i manje od 30 (trideset) dana, ako je ostvario status HRVI s osnove stradavanja u obrani Lipika u navedenom razdoblju.

  Redovni članovi UB Lipika 1991. godine plaćaju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština UB Lipika 1991. godine.

  Pojasnim članom UB Lipika 1991. godine može postati i član uže obitelji poginulog branitelja koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika do dana o6. prosinca 1991. godine.

  Pridruženim članom UB Lipika 1991. godine može postati hrvatski branitelj koji je aktivno sudjelovao u obrani Lipika do dana o6. prosinca 1991. godine.

  Osoba koja želi postati redovnim članom UB Lipika 1991. godine podnosi zahtjev Predsjedništvu UB Lipika 1991. godine u obliku pristupnice.

  Predsjedništvo odlučuje o prijemu u članstvo, izrađuje odgovarajuću iskaznicu i uvodi ga u registar članstva UB Lipika 1991. godine.

  O prijemu pridruženih i počasnih članova odlučuje Skupština UB Lipika 1991. godine, a u slučaju da ne zasjeda Skupština odluku donosi Predsjedništvo UB Lipika 1991. godine.

  Djelatnosti udruge

  U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 8. ovog Statuta, UB Lipika 1991. godine ce obavljati sljedeće djelatnosti :

  • sudjelovanje i potpora u radu državnih institucija Republike Hrvatske na dosljednom provodenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
  • promoviranje, očuvanje i zaštita povijesnih činjenica o Domovinskom ratu, a posebno o zbivanjima na području Lipika krajem 1991. godine,
  • promoviranje, očuvanje i zaštita uloge dragovoljca u obrani, oslobađanju i organiziranju civilnog života u Lipiku,
  • promicanje interesa i unapređivanje kvalitete života članova UB Lipika 1991. godine, organizacija seminara i edukacije za članove UB Lipika 1991. godine, njihovih obitelji i šire hrvatske javnosti,
  • javno predstavljanje rezultate rada,
  • poticanje organiziranje slobodnog vremena članova UB Lipika 1991. godine,
  • organiziranje reakcijske aktivnosti članovima UB Lipika 1991. godine i članovima njihovih obitelji,
  • suradnja s tijelima državne uprave i samouprave, te odgovarajućim stručnim ustanovama i institucijama,
  • povezivanje se s domaćim i međunarodnim organizacijama,
  • vođenje statistiku i evidenciju u vezi poslovanja UB Lipika 1991. godine,
  • sudjelovanje i potpora u radu državnog povjerenstva za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera,
  • promicanje hrvatskih nacionalnih povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda i
  • obavljanje ostalih djelatnosti sukladno ciljevima i djelatnostima utvrđenih Statutom Udruge